Didžiausia Lietuvių Korporacija

I Have a Plan [OHBOI]

"Net mažiausio kūrinio veiksmai lemia pokyčius visoje visatoje."
- Nikolas Tesla

REIKALAVIMAI NAUJIEMS NARIAMS

11969_512
Arazu

Gebėti pagauti vienišus taikinius ir draugams pakelti Covert Cyno.

eve-online-enter-the-portal-banner-fotor-2023071619014
Black Ops

Gebėti naudotis Jump Portal Generator ir įšokti į draugo pakeltą Covert Cyno.

Kiti reikalavimai:

1. Kalbėti lietuviškai;
2. Gebėjimas kalbėti ir skaityti angliškai;
3. Gerti alų;
4. Apsirengti kaip nerdas;
5. Žinoti pagrindinius nerdų terminus;
Taigi, jei atitinkate visus minimalius reikalavimus, spauskite mygtuką PRISIJUNGTI.